دلواپس بودن جرم نیست، اما…

575

رهبرانقلاب: دغدغه داشتن جرم نیست دلواپس بودن جرم نیست می توانند کسانی حقیقتا نسبت به یک مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه مندی کنند هیچ مانعی ندارد اما…

لینک کوتاه:Too Many API Requests.