دیدار صمیمی با بیماران و کادر پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

452

ضمن افتتاح مرکز سوانح و سوختگی این بیمارستان با توضیح مسئولان در جریان روند اجرای این پروژه و چگونگی خدمات این مرکز به بیماران قرار گرفت.

همچنین رئیس جمهور از بیماران بستری در یکی از بخش‌های این مرکز عیادت کرد و در گفتگو با آنان از نحوه ارایه خدمات در این مرکز مطلع شد.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.