رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی

672

واژه "جهش" لایق حرکت صنعت پتروشیمی است/ درآمد کنونی صنعت پتروشمی ما حدود 17 میلیارد دلار است که تا سال 1400 به 25 میلیارد دلار و در پایان گام سوم، به 37 میلیارد دلار خواهد

لینک کوتاه:Too Many API Requests.