رئیس جمهور در همایش تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی -3

367

مسوولان مرتبط در پرونده این هواپیما، همه پروسه را از صبح چهارشنبه تا جلسه شورای عالی امنیت ملی در عصر جمعه، برای مردم توضیح دهند/ مردم می خواهند بدانند مسوولان آنان در روند حادثه سقوط هواپیما، آیا طبق قاعده و در چارچوب اصول اخلاقی، درست رفتار کرده اند و یا نه ؟

لینک کوتاه:Too Many API Requests.