رئیس جمهور در همایش تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی

410

غم از دست دادن سرداری شجاع و فداکار، عزیزانی در کرمان و غم سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را بار دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت می گویم

لینک کوتاه:Too Many API Requests.