رسانه‌ها در کنار بیان مشکلات و نقد، خدمات دولت در بخش‌های مختلف را تبیین کنند

684

رسانه‌ها در کنار بیان مشکلات و نقد، خدمات دولت در بخش‌های مختلف را تبیین کنند/ وضعیت کشور در شش ماهه دوم سال از شش ماهه اول بهترخواهد بود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/QFbqn