رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکرات است نه نتیجه مذاکرات

590

رهبرانقلاب: اینی که آمریکایی ها تکرار می کنند که ما قرارداد با ایران می بندیم بعد نگاه می کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریم ها را برمی داریم این حرف حرف غلط و غیر قابل قبولی است این را ما قبول نداریم رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکرات است نه نتیجه مذاکرات…

لینک کوتاه:Too Many API Requests.