رقم 40 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی

361

رقم 40 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی اندک است باید آن را افزایش دهیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/zXSam