رهبری، دولت و مجلس با لوایح 4 گانه‌ مخالفتی ندارند

328

رهبری، دولت و مجلس با لوایح 4 گانه‌ مخالفتی ندارند، پس چه کسی مخالف است؟

لینک کوتاه:https://1sl.ir/PMkTF