سامانه نیما

549

بانک مرکزی همواره اعلام کرده که در سامانه نیما مشکلی برای پرداخت ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ندارد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ctUsF