شرایط همچنان نگران کننده است و باید مراقبت بیشتری بکنیم

467

امروز آمارها و ارقام نشانگر این است که بیشتر استانها هنوز در مسیر پیک این بیماری هستند و هنوز به پیک نهایی نرسیده اند، 18 استان شرایط مناسبی ندارند/ شرایط همچنان نگران کننده است و باید مراقبت بیشتری بکنیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/AgOqc