شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در محضر رهبر انقلاب

491

دیدار شاعران آئینی با رهبر انقلاب؛ خرداد ماه نود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/TTely