شورای امنیت ملی

534

با هماهنگی، همدلی و همکاری می‌توانیم همه موانع و مشکلات را پشت سر بگذاریم/ باید تسلیم قانون اساسی بوده و در چارچوب آن با هم تعامل داشته باشیم

لینک کوتاه:Too Many API Requests.