عزاداری شب اربعین در اولین سال رهبری آیت الله خامنه ای

258

بخشی از مراسم عزاداری اربعین در اولین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه امام خمینی

لینک کوتاه:https://1sl.ir/YZKBD