علت گرانی قیمت گوشت

738

سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش های مختلف پرداخت می شود/ یارانه ای که دولت در بخش های مختلف پرداخت می کند برای کاهش فشار از دوش مردم است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/MUsdk