غواصان دریادل و خط شکن

441

رهبر انقلاب: مجاهدت آنها ــ که به عنوان غوّاصان دریادل، در قضایای کربلاى چهار و پنج معروف شدند ــ هرگز از یاد تاریخ این مرز و بوم نخواهد رفت. آنها همچنان که خداى متعال فرموده است، زنده اند. ما باید تلاش کنیم آن ارزشهایی را که آنها به خاطر آن در این میدانها وارد شدند، زنده بداریم. … غوّاصان دریادل، غوّاصان خط شکن، … متعلّق به همه ى ملّت ایرانند. ۲۲ و ۸۲/۷/۲۳

لینک کوتاه:Too Many API Requests.