قدرت ایران هرگز تهدیدی برای دیگران نیست

453

قدرت ایران هرگز تهدیدی برای دیگران نیست/ چشم طمع به دیگران نداشته ایم اما همواره در برابر متجاوز ایستاده ایم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/NasjM