قرائتي / تفسير آيه های 175و176 سوره آل عمران – افراد ترسو یار شیطانند

596

تفسير قطره اي قرآن کريم
حجت الاسلام و المسلمين قرائتي
آيه های 175و176 سوره آل عمران – با موضوع افراد ترسو یار شیطانند – خدا بی نیاز است
instagram.com/mohsen.gharaati
www.gharaati.ir

لینک کوتاه:https://1sl.ir/dZiCl