قرائتی / تفسیر آیه های 166و167 سوره آل عمران – دفاع از وطن و جان، یك ارزش است

346

تفسیر قطره ای قرآن کریم
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
آیه های 166و167 سوره آل عمران – با موضوع حوادث تلخ و شیرین، میدان آزمایش و شناسایى انسانها – جبهه ى جنگ، محل افشای چهره منافقان – جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی – عدالت صحابه – دفاع از وطن و جان، یك ارزش است
instagram.com/mohsen.gharaati
www.gharaati.ir