قرائتی / نقش لقمه حلال و حرام در زندگی انسان(3) 13 آذر 99

600

موضوع: نقش لقمه حلال و حرام در زندگی(3)
تاريخ پخش: 13/09/99
1- حفظ حق الناس در معاملات
2- رشوه‌گرفتن برای انجام کار مردم
3- انواع درآمدهای حرام
4- آثار حرام‌خواری، در آیات قرآن
5- بلا و مصیب، از آثار گناه
6- احترام به شعائر الهی
7- نماز اول وقت، مقدم بر کسب و کار

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی

موضوع بحث ما لقمه است، لقمه حلال و

لینک کوتاه:https://1sl.ir/rWLxr