مداحی آقای واعظی در حضور رهبر انقلاب

505

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست ///
عالمی منتظر گفتن بسم الله اوست |||

کاش می آمد و بودیم کنارش یارش ///
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

لینک کوتاه:Too Many API Requests.