مداحی آقای کریمی در اولین شب فاطمیه

237

اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۶ در حسینیه امام خمینی//
جنت که خود به نام شبستان فاطمه ست//
سجاده ای به گوشه ایوان فاطمه ست//
بال فرشتگان خدا غرق حسرتِ//
خاک گلیم حجره طفلان فاطمه ست//

لینک کوتاه:Too Many API Requests.