مدال لیاقت

520

در این مراسم دو تن از فرماندهان، دو تن از اساتید و پژوهشگران و نماینده ی دانش آموختگان و دانشجویان نمونه ی دانشگاه امام حسین علیه السلام هدایای خود را از دست فرمانده ی معظم کل قوا دریافت کردند و نماینده ی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام نیز مفتخر به دریافت سردوشی شد.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.