مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته ای است و لا غیر

474

رهبر انقلاب: مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته ای است و لا غیر این را همه بدانند ما درباره مسائل منطقه ای با آمریکا مذاکره نمی کنیم هدف های آمریکا در مسائل منطقه ای درست نقطه مقابل هدف های ماست…

لینک کوتاه:Too Many API Requests.