مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو.٢٦ اسفند ٩٩./3

772

شفافیت و اطلاع رسانی اولین راه در مبارزه با فساد است، در این دولت اقدامات بزرگی در این زمینه صورت گرفته است/کشورهای دوست برای کار با بانک مرکزی ایران باید دلشان قرص باشد و افتخار کنند/ایران در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه است، چرا آن را بیان نمی کنیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/EUuHb