مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو.٢٦ اسفند ٩٩./5

488

مراسم بهره برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین مازندران

لینک کوتاه:https://1sl.ir/KdXoM