مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو.٢٦ اسفند ٩٩./2

560

افتتاح طرح های ملی در پنج شنبه ها پرچمی بود که به اهتزاز درآمد و به دنیا نشان داد طرح آمریکا علیه ایران شکست خورده است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ITFla