مسلمانان باید متحد باشند

783

مسلمانان باید متحد باشند و با ایجاد روابط دوستانه و برادرانه، امنیت منطقه را حفظ کنند/ این اشتباه است که برخی فکر کنند صهیونیست ها و یا آمریکایی ها برای آنها امنیت آفرین هستند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/NTOOU