مشروح سخنان رهبر انقلاب پیرامون مذاکرات هسته ای

769

رهبر انقلاب: تحریم ها،اگر چنانچه به یک توافق رسیدند، در همان روز توافق باید لغو بشود/ می بینید که یکی (ازطرف مقابل) می گوید ۶ماه بعدازتوافق،یکی می گوید یک سال بعد تحریم ها برداشته می شود/ اگر لغو تحریم ها قرارست منوط به یک فرایند بشود،پس برای چه مذاکره کردیم اصلا؟

لینک کوتاه:Too Many API Requests.