مناطق آزاد نقش مهمی در تولید و صادرات دارند

472

مناطق آزاد نقش مهمی در تولید و صادرات دارند/ با افزایش تولید و رفع موانع، شعار سال را با عمل در سراسر کشور مجسم خواهیم کرد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ZswrL