من اجازه نمی دهم بیگانگان با دانشمندان ما صحبت کنند

279

رهبر انقلاب در دانشگاه امام حسین (ع): باز در مذاکرات حرف های تازه می زنند/ درباره ی بازرسی ها گفتیم اجازه نمی دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود.
رهبر انقلاب: می گویند اجازه ی مصاحبه با دانشمندان هسته ای باید داده شود. این یعنی بازجویی/ من اجازه نمی دهم بیگانگان با دانشمندان و فرزندان عزیز ملت که این دانش را به اینجا رساندند بیایند حرف بزنند.

لینک کوتاه:https://1sl.ir/cJrKP