«مهمترین خطوط قرمز مذاکرات هسته ای»

342

محدودیت بلندمدت ۱۰-۱۲ساله را قبول نداریم/ تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه پیدا کند/ تمام تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی شورای امنیت و کنگره و دولت آمریکا باید در روز امضای توافق لغو شود. لغو بقیه ی تحریم ها در فاصله ی معقول/ اجرائیات لغو تحریم ها باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد/ با موکول کردن تعهدات به تأیید آژانس مخالفیم. آژانس مستقل و عادل نیست/ با بازرسی های غیرمتعارف مخالفیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/EVRVe