نظر رهبری درباره تیم مذاکره کننده ی هسته ای و منتقدین

751

نکته ی اول: اینکه هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می گوید عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان ذیربط می گوید
دومین نکته : به عنوان مقدمه ی بحث هسته ای بیان کردند، امانت داری، غیرت، شجاعت و تدین اعضای تیم مذاکره کننده ی کشورمان بود.
نکته سوم: با انتقاد مخالف نیستم و آن را لازم و کمک کننده می دانم اما این یک واقعیت است که انتقاد کردن از عمل کردن آسان تر است.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.