نماهنگ | در دفاع از نخبگان کوتاه نمی آیم

766

رهبر انقلاب در ابتدای دیدار درباره دست نوشته های جوانان حاضر در دیدار فرمودند: «جوانهای عزیز گاهی یک چیزی مینویسند -مثل این کاغذهایی که نشان میدهند، یا کف دستشان ریز مینویسند- خیلی از آنها متشکّرم؛ من متأسّفانه نمیتوانم ببینم، یعنی واقعاً نمیتوانم الان بخوانم، اینهایی که بلند کرده اید، اگر بعد بدهید من از نزدیک نگاه کنم خیلی خوب است لکن از دور الان من نمیتوانم بفهمم چیست.»

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ixcho