هر مقدار بتوانیم از مظلوم دفاع میکنیم

399

رهبر انقلاب: ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است، ملت فلسطین دچار مظلومیت مزمن است و سالهای متمادی است این ملت زیر فشار است. ما هر مقداری که بتوانیم از مظلوم حمایت میکنیم و هر مقداری که توانایی های ما و وسع ما باشد وظیفه ی ما است؛ اسلام به ما گفته است که «کن للظالم خصما و للمظلوم عونا – این سفارش امیرالمؤمنین است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.