هر وقت بازگشتند ما نیز آماده ایم

252

دشمنان باید از اقدام غلط و نادرست خود بازگردند؛ هر وقت بازگشتند ما نیز آماده ایم/ به ملت شما احترام گذاشته و نسبت به حکومتتان شدیداً معترضیم اما راه بازگشت وجود دارد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/BPIfY