همدلی از هم زبانی بهتر است

603

رهبر انقلاب در دیدار مداحان ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

همدلی مثل یک گل است، مثل یک نهال و بوته ی گل است، باید نهال را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را آبیاری کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیری کرد تا این همدلی رشد کند؛ بدون این، همدلی نخواهد شد:
ای بسا هندو و ترک هم زبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان همدلی خود دیگر است
همدلی از هم زبانی بهتر است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.