همه دنیا به صدام کمک کردند

516

همه دنیا به صدام کمک کردند، ولی ایستادیم/ اگر زمان جنگ هم عده ای می جنگیدند و عده ای در تهران آنان را بازخواست می کردند؛ به نتیجه نمی رسیدیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/yXfGj