همکاری دو کشور در صنعت ای سی تی توسعه می یابد

419

دو دولت برای توسعه روابط همه جانبه اراده و انگیزه کافی دارند/ همکاری دو کشور در صنعت ای سی تی توسعه می یابد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/XbGwu