واژه “جهش” لایق حرکت صنعت پتروشیمی است

555

میزان تولیدات سالیانه صنعت پتروشیمی در آغاز فعالیت این دولت در سال 92 و گام اول ، حدود 52 میلیون تن بود که تا پایان گام و جهش دوم در سال 1400، به 100 میلیون تن و در جهش سوم به 130 میلیون تن خواهد رسید

لینک کوتاه:Too Many API Requests.