وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم

577

وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی است/ سال آینده، سال مهار تورم و کاهش آن است/هیچ بانکی نباید از نظارت بانک مرکزی مستثنی باشد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/srFSs