وعده دادیم ۴ استان بزرگ به راه آهن سراسری وصل شود

232

۲۶ هزار میلیارد تومان به مردم استانها وعده داده بودیم که ۴۲ هزار میلیارد تومان عمل شده است/ وعده دادیم ۴ استان بزرگ به راه آهن سراسری وصل شود؛ همدان، کرمانشاه، ارومیه و امروز رشت محقق شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/iXpGC