پروژه راه آهن قزوین

391

پروژه راه آهن قزوینرشت پیچیدگی های فراوان مهندسی داشت ولی به بهترین شکل اجرا شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/MCwua