پیشرفت آمریکا

382

آمریکا زمانی با جذب متخصصان دنیا پیشرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/FACMl