کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

644

رهبر انقلاب: مشکلات اقتصادی اگر بخواهد حل شود باید متمرکز روی مسئله ی تولید داخل شد/ کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.
حرف زدن درباره ی فساد فایده ای ندارد با "دزد دزد" گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد/ مسئولان، روزنامه نیستند که راجع به فساد حرف بزنند/ باید اقدام کنیم و به معنای واقعی کلمه جلوی فساد را بگیریم.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.