گره مهناز افشار و مهتاب کرامتی بر فرش صلح و زندگی!

578
مهناز افشار و مهتاب کرامتی در طرح “سفیر صلح و زندگی

به گزارش سیمرغ طرح “سفیر صلح و زندگی” بافت فرشی است كه با هدف نزدیكی فرهنگ ها به یكدیگر در دهه بین المللی تقارب فرهنگ ها (دهه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) به اجرا در آمده است.

ایده این طرح که توسط آقای امین خسروی و خانم مرضیه خسروی شکل گرفته است، پس از ارائه نقشه که یک کره زمین می باشد ، در یک دار قالی آماده شده و با شعار” هر انسان یک ایلمه” در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است و با مضمون سفیر صلح پس از عبور از نقاط مختلف ایران و جهان به همه انسانها بدون در نظر گرفتن نوع قومیت و ملیت آنها وهمچنین دعوت از چهره های فرهنگی،هنری،ورزشی،ادبی و… پس از آموزش فرش بافی ، به آنها اجازه بافت وایلمه(گره) زدن را میدهد و نام و مشخصات گره زدگان در شناسنامه فرش به ثبت می رسد.

مهناز افشار

در بافت فرش فوق که بیش از هفتاد هزار انسان در آن مشارکت می کنند، هر ایلمه وگره نماد یک فرهنگ می باشد که در یک مجموعه واحد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و هدف از اجرای این طرح مخابره پیام صلح دوستی و صلح طلبی ایران عزیز به کل دنیا می باشد. و بیانگر نزدیكی فرهنگ ها به یكدیگر می باشد و از از تمام دنیا برای اتمام جنگ و خونریزی،دعوت به صلح و آرامش می كند.

در همین راستا و با همین هدف در مراسمی خانم ها مهناز افشار و مهتاب كرامتی با زدن ایلمه(گره) بر فرش صلح و زندگی، جهانی عاری از هرگونه خشونت و جنگ را ارزو كردند و به مجموعه سفیران صلح و زندگی پیوستند.

مهتاب کرامتیمهتاب کرامتی

شایان ذکر است اولین ایلمه بر فرش صلح توسط خانم گلدسته علی برزی پیرزنی صد ساله از عشایر ایل قشقایی در استان فارس زده شده است و تا کنون هنرمندان و چهره های سرشناس زیادی براین فرش ایلمه زده اند.

گردآوری:دینگ لند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/yuuDp