گله گذاری مداوم و رقابت بی ثمر فایده ای ندارد

434

گله گذاری مداوم و رقابت بی ثمر فایده ای ندارد؛ مردم از ما تلاش و کار می خواهند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/abGez