3 طرح بزرگ ملی در استان هرمزگان افتتاح شد

630

در آغاز دهه پنجم انقلاب، ملت با شور و نشاط بهمن 57 در همه صحنه ها حاضر است/ دشمن توطئه می کند تا ما را از توسعه بازدارد؛ اما تنها در 24 ساعت گذشته 3 طرح بزرگ ملی در استان هرمزگان افتتاح شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/Lrabi