درباره ما

خوش آمدید

صرافی کریم جعفری و شرکا

شرکت ملی ایران در سال ۱۳۸۳ با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمدتا با سرمایه بانک ملی بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید و علی رغم محدودیت های بین المللی ، نقش مهمی را در نقل و انتقال وجوه ارزی و ایجاد تعادل بازار ارز ایفا نموده است. شرکت صرافی ملی ایران با بهره مندی از دانش و تجارب مدیران و کارشناسان ورزیده ارزی و بانکی تعامل سازنده با واحدهای خارج کشور بانک ملی و انعقاد قرارداد با کارگزاران معتبر و خوش نام و بکارگیری تجهیزات پیشرفته، ریسک انجام حواله های ارزی و معاملات نقدی(اسکناس) را به حداقل رسانده است.

ویژگی

ویژگی

در اینجا متنی برای توضیح این ویژگی بنویسیم سعید جان.
با تجربه

با تجربه

در اینجا متنی برای توضیح این ویژگی بنویسیم سعید جان.
قدرتمند

قدرتمند

در اینجا متنی برای توضیح این ویژگی بنویسیم سعید جان.
جدید

جدید

در اینجا متنی برای توضیح این ویژگی بنویسیم سعید جان.

گالری تصاویر